Knaphed på gode lager- og produktions ejendomme i Aalborg Kommune

16.02.2017

I takt med den stigende erhvervsudvikling i Aalborg Kommune er der nu knaphed på gode og tidssvarende lager- og produktionsejendomme. 

”Vi har siden finanskrisen set en stigende erhvervsaktivitet, specielt i Aalborg Kommune samtidig med, at der siden finanskrisen ikke har været bygget erhvervs- og produktionsejendomme i spekulativ øjemed,” udtaler Steen Royberg fra Nybolig Erhverv Aalborg og fortsætter: ”Ligesom man mærker flaskehalse på arbejdsmarkedet, mærker vi det nu også på erhvervsejendomme.”

Nybolig Erhverv Aalborg, der er markedsledende indenfor dette felt, har konstateret, at man de seneste 3 år har mere end halveret det udbud, der naturligt skal være til stede i en by af Aalborgs størrelse. 

”Vi ser nogle virksomheder opføre nye ejendomme til eget brug, men idet 80 % af erhvervsmarkedet ønsker at bo til leje, opfordrer vi nu investorer til at kigge på dette område,” siger Steen Royberg fra Nybolig Erhverv Aalborg.

Baggrunden for den manglende opførelse af nye ejendomme, skønner Nybolig Erhverv Aalborg, skal ses i lyset af, at der har været en lang periode, hvor lejen for gode lager- og produktionsejendomme har været meget lav efter finanskrisen, så det kunne betale sig at ombygge brugte ejendomme i stedet for at opføre nye. Men med den knaphed og efterspørgsmål vi oplever i øjeblikket, kan vi ikke opfylde erhvervslivets behov og vækst fremadrettet, hvorfor Nybolig Erhverv Aalborg forventer, at erhvervsbyggeriet snart tager alvorlig fart.

Det skal bemærkes, at denne mangel er et problem i Aalborg Kommune, hvorimod man i regionen som helhed stadig står med mange tomme erhvervsejendomme.

Læs artiklen på Byensejendom.dk

Eksempel på eftertragtet logistikejendom

Kertemindevej 1, 9220 Aalborg Øst er udlejet til:

  • Danske Fragtmænd A/S
  • Blue Water Shipping 
nyhed_nyboligerhverv_aalborg_erhvervsmaegler