Befolknings-tilvæksten i Horsens åbner muligheder for gode investeringer

10.03.2017

En befolkningstilvækst på 1.300 nye borgere pr. år har en god effekt på erhvervslivet og øger behovet for flere boliger i Horsens, hvor 64 % af kommunens borgere bor i byen. Horsens havn er et oplagt udviklingsområde, der har stort potentiale for gode investeringer. 

Der er skrevet meget om havnearealerne i Horsens. Der blev i 2010 udarbejdet en masterplan, der skal være en rettesnor for omdannelsen af Horsens Havn. Horsens Byråd udsendte i december en Rammelokalplan for Nordhavn, der sætter rammerne for infrastrukturen og de kommende byggerier i området.

Havneområdet åbner muligheder for investeringer i én af landets hurtigst voksende kommuner, hvor flere pensionskasser samt danske- og udenlandske investorer har identificeret Horsens som en særdeles interessant by at investere i.

Stor interesse for havneområdet 
Per Ahlgreen, medindehaver af Nybolig Erhverv Horsens, mener, at interessen fra investorer og pensionsselskaber giver byen og havnen endnu et skub i den rigtige retning og er med til at fastholde den positive udvikling og stemning i byen:

”Vi kan i København, Aarhus og i Aalborg se, hvordan byerne udvikler i havneområderne og inviterer vandet ind i byggerierne, hvilket er med til at åbne byen mod vandet og forøge livskvaliteten for byens borgere, som er hurtige til at tage vandet til sig.”

nyhed_horsens_nyboligerhverv_befolkningstilvaekst

Nybolig Erhverv Horsens mærker en stigende interesse for mulighederne i havneområdet og oplever, at investorerne ser Horsens som en god investeringsmulighed. Byen har behov for at få tilført flere boliger over de næste mange år.


”Havneområdet kan være med til at udvikle byen, gøre den mere attraktiv og løse behovet for flere boliger. Vi er meget begunstiget af bl.a. befolkningsudviklingen i Horsens, og det er noget investorerne lægger mærke til sammenholdt med det attraktive afkast”, siger medindehaver af Nybolig Erhverv Horsens, Bo Pinholt.

Kontakt Nybolig Erhverv Horsens, hvis du vil vide mere om de spændende projekter og investeringsmuligheder i nybyggeriet på Horsens Havn.

Bo Pinholt
Indehaver, erhvervsmægler, MDE, MRICS

Mobil: 2340 2909
E-mail: bpi@nybolig.dk

Per Ahlgreen
Indehaver, erhvervsmægler, MDE

Mobil: 4020 6715
E-mail: pag@nybolig.dk