Investorer forventer mest af markedsleje for kontorer

05.04.2017

Markedsleje: Et afkast på hele 5,9 pct. i 2017, lyder de positive forventninger blandt ejendomsinvestorerne, hvoraf de største forventninger går til markedslejen for kontorer.

På ejendomsmarkedet går det godt, og forventningen om et afkast på næsten 6 pct. er en fremgang på 0,2 procentpoint. Dette er set i forhold til både sidste kvartal og for et år siden, udtaler Ejendomsforeningen Danmark. Fremgangen for investeringsejendomme kan hænge sammen med den stigende økonomisk vækst, der er i samfundet. Danmarks Statistik har i februar måned opgjort den økonomiske vækst til 1,1 pct. i 2016, mens de økonomiske vismænd meddelte en revideret prognose, hvor de opgjorde deres forventninger til 2017 til 1,7 pct.

I 2018 forventes en økonomisk vækst på 2,3 pct. Dette vil være den højeste økonomiske vækst i mere end 10 år.

Fald i tomgang på kontor
Markedslejen stiger for både kontor, butik, industri og bolig, ifølge ejendomsinvestorerne – hvoraf de største forventninger til stigninger i markedslejen ligger hos kontorer. Selvom der fortsat er en økonomisk tomgang på 11,9 pct. for denne sektor i januar 2017, er der også forventninger til stigende ejendomsværdi for kontor, udtaler Morten Marott Larsen.

Aktivitet i Aalborg
Nybolig Erhvervs markedsrapport for foråret 2017 viser, at kontorlejemarkedet i Aalborg har genvundet momentum og udvikler sig positivt med en klar stigning i lejeaktiviteten. Med andre ord er markedet i Aalborg på vej mod balance, hvor aktivitetsfremgangen skyldes en stigende efterspørgsel fra små og mellemstore virksomheder, fortæller Kim Jacobsen, Nybolig Erhverv Aalborg, direktør og partner.

"I dette segment har en del virksomheder haft fornuftig forretningsmæssig fremgang de seneste år og har oprustet på personalesiden. Det giver nu en mindre bølge af mindre virksomheder, som har behov for større lokaler," siger han og fortæller også, at det størrelsesmæssigt typisk er lejemål i størrelsen 500-1.000 kvm, der efterspørges.

”Vi oplever især en stigende mængde henvendelser fra virksomheder inden for de liberale erhverv, ligesom flere videns- og udviklingsvirksomheder også er aktivt lejesøgende. Som eksempel kan nævnes Dansk Ingeniørservice, der har åbnet en ny nordjysk afdeling beliggende i Novi Forskerpark i Aalborg Ø, Track Units og virksomheden Trackunit, som er flyttet ind i 1.200 kvm på Gasværksvej," siger Kim Jacobsen.

Mindre udbud giver balance
Balancen skyldes bl.a. et mindre udbud af kontorlejemål i Aalborg.

"På udbudssiden oplever vi i Aalborg en tydelig nedgang i mængden af kontorfaciliteter udbudt til leje. Større kvalitetslejemål er faktisk stort set udsolgt. Baggrunden er den generelle stigning i lejeefterspørgsel kombineret med etableringen af tilflyttede statslige arbejdspladser, som tilsammen har absorberet en god portion af kontortomgangen i byen. Derudover er der igangværende projekter i området Mellem Broerne, hvor ca. 14.000 kvm kontorfaciliteter aktuelt omdannes til boliger," udtaler Kim Jacobsen.

Nyheden er et resumé af en artikel bragt i Jyllands-Posten og på Finans.dk