Nye omvurde-ringer kan have konse-kvenser for beskatningen

22.03.2018

Skat udsender netop nu omvurderinger af faste ejendomme, hvor der siden seneste almindelige ejendomsvurdering er sket ændringer. Det drejer sig om ejendomme, hvor der er sket ændringer af grundarealet som følge af:

  • Tilkøb eller frasalg
  • Opførelse af nybyggeri eller tilbygninger
  • Nedrivning af bygninger
  • Ændring i ejendommens anvendelse eller i planforholdene (for eksempel ny eller ændret lokalplan)
  • Lignende ændringer, der kan have indflydelse på ejendomsvurderingens fastsættelse


Da klagefristen for omvurderingen er senest 1. juli 2018,
bør du, såfremt du bliver påvirket af en af ovennævnte faktorer, snarest muligt få tjekket, hvilke konsekvenser en evt. omvurderingen kan have for din ejendom. Det er vigtigt at få det gjort, da det efter klagefristens udløb som absolut hovedregel, ikke længere vil være muligt at få omvurderingen nedsat eller ændret.

Det kan have konsekvenser
Det er ejendommens stand pr. 1. oktober 2017, der bliver lagt til grund for vurderingen. Men som følge af fastfrysningen af ejendomsvurderingerne, betyder det dog, at omvurderingerne foretages efter det prisniveau, der var gældende på tidspunktet, hvor den sidste almindelige vurdering blev foretaget. For erhvervsejendomme sker omvurderingen efter prisforholdene pr. 1. oktober 2012. 

Dette kan have konsekvenser, fordi omvurderingerne kan have indflydelse på den fremtidige betaling af grundskyld og evt. dækningsafgift. Derudover kan omvurderingen have indflydelse på betalingen af tingslysningsafgiften og beskatningen ved et salg af ejendommen, eksempelvis i forbindelse med et generationsskifte. 

 
 
Der er derfor al mulig grund til at se nærmere på de eventuelle konsekvenser en omvurdering kan have for dig. 

 

Skal du indgive en klage?
Vi råder dig til at få foretaget et kritisk tjek af omvurderingen i samarbejde med os - Vi vurderer, om der er grundlag for en klage.

Kontakt Nybolig Erhverv Randers/Viborg/Skive på tlf.: 7020 3911 eller e-mail: 8903@nybolig.dk, og få en dialog med en af vores erhvervsmæglere, så du er sikker på, at din ejendom har den korrekte offentlige vurdering, der ligger til grund for ejendomsbeskatningen.