Om Nybolig Erhverv


Om Nybolig Erhverv

Nybolig Erhverv er Danmarks største erhvervsmæglerkæde med 24 forretninger fordelt over hele landet.  
Det betyder, at vi både er landsdækkende og lokale. Derfor kender vi også ejendomsmarkedet i netop dit område.

Uanset din ejendomshandels størrelse og omfang er vores erhvervsmæglere klar til at hjælpe og rådgive dig. Vi løser lokale såvel som store landsdækkende opgaver for både danske og udenlandske virksomheder.

Når det handler om internationale opgaver, løser vi dem sammen med vores faste samarbejdspartner, Savills.

Vi har desuden et stort netværk indenfor finans-sektoren og kan derfor være behjælpelige med ydelser og kompetencer i forhold til finansiering af din ejendom.

 Nybolig Erhverv danmarkskort 24 forretninger_kaedekontor

Læs mere Luk

Kontakt os og hør mere om mulighederne.

Idé, vision og værdier

Forretningsidé

Nybolig Erhverv yder rådgivning om og formidling af erhvervsejendomme og investeringsejendomme på det danske ejendomsmarked. Vi har erhvervsmæglere i hele landet og har derfor indgående viden om markedet både lokalt og på landsplan, som vi deler med vores kunder.

Sammen med vores internationale samarbejdspartner, Savills, yder vi også ejendomsrådgivning og -formidling på det globale ejendomsmarked.

Vision

Vi ønsker at være i alle beslutningstageres bevidsthed, når opgaver indenfor erhvervsejendomme skal løses, og at vi er den foretrukne samarbejdspartner, fordi vi skaber resultater baseret på viden og dyb indsigt i markedsforholdene.

Værdier

Vi arbejder efter værdierne: Troværdighed, handlekraft, ekspertise og loyalitet. 
 • Troværdighed
  Vi holder, hvad vi lover, og tager professionelt ansvar ned til mindste detalje.


 • Handlekraft
  Vi har mod, ambitioner, styrke og forbindelser til at handle og få ting til at ske.
 • Ekspertise
  Enhver opgave tager udgangspunkt i kundens vilkår og vores erhvervsmægleres dybe indsigt og viden om markedsforholdene.
 • Fuld loyalitet over for vores kunder, 
  partnere og hinanden

  Vi har en stærk kæde, vigtige kunder og det største finansielle netværk, en position der skal passes og plejes.
Læs mere Luk

Kontakt os og hør mere om mulighederne.

Etik og adfærd

I en branche med et blandet omdømme, vil Nybolig Erhverv gerne slå et slag for bedre etik og adfærd. Som kunde skal du kunne have tillid til vores motiver og stole på, at det er trygt at handle, leje eller udleje ejendom hos os. Her kan du se de initiativer, vi har iværksat for at styrke vores troværdighed og kundetilfredshed.

Særlige regler og krav til medarbejderne i Nybolig Erhverv

 • En Nybolig Erhverv-mægler må ikke, hverken selv eller i selskabsform, købe en ejendom, der er til salg i forretningen.
 • En Nybolig Erhverv-mægler må ikke formidle salget af en ejendom, som er til salg i forretningen, til egen ægtefælle, nærtstående familiemedlem, ansatte i forretningen eller deres ægtefæller.
 • Hvis en Nybolig Erhverv-mægler formidler salget af en ejendom til en anden Nybolig Erhverv-mægler eller dennes ansatte, skal det klart fremgå af købsaftalen, at køber har tilknytning til Nybolig Erhverv.
 • Nybolig Erhverv-mæglere eller deres ansatte må ikke deltage i lukkede budrunder hos andre Nybolig Erhverv-mæglere.
 • Hvis en Nybolig Erhverv-mægler eller dennes medarbejder, vil købe en ejendom, der ikke er til salg hos en mægler, er det en betingelse, at Nybolig Erhverv-mægleren foranlediger, at den private sælger får ejendommen vurderet hos en anden mægler,samt at Nybolig Erhverv-mægleren opfordrer sælger til at indhente uvildig rådgivning.
 • En Nybolig Erhverv-mægler må ikke forpligte sig til at købe en ejendom, der er til salg i forretningen, fx fordi salget ikke kan ske til den aftalte pris.
 • Hvis en Nybolig Erhverv-mægler sælger sin egen, en medarbejders eller et nærtstående familiemedlems ejendom, skal køber gøres opmærksom på dette, inden en aftale indgås. Køber skal desuden opfordres til at få ejendommen vurderet af - og selv få uvildig rådgivning fra - en anden ejendomsmægler.
 • En Nybolig Erhverv-mægler, dennes ægtefælle eller medarbejdere i forretningen må ikke personligt eller i selskabsform erhverve pantebreve i ejendomme i forbindelse med salg formidlet af Nybolig Erhverv-mægleren.
 • En Nybolig Erhverv-mægler, eller dennes medarbejder, må ikke deltage i spekulationsforretninger. Ved spekulationsforretninger i relation til fast ejendom forstås køb og salg med kortsigtet gevinst for øje. Hensigt om køb med videresalg for øje skal foreligge i købsøjeblikket, men der må anses formodning om spekulation ved salg inden for 2-3 år efter erhvervelsen. 

Hvordan oplever du Nybolig Erhverv?

Hos Nybolig Erhverv går vi højt op i kvalitet og kundetilfredshed og arbejder målrettet for, at give dig en god oplevelse, hvad enten du skal købe, leje eller sælge en ejendom. Kun sådan kan vi gøre os fortjent til, at du vil anbefale os til andre og selv vende tilbage. 


Ekstra initiativer for øget tryghed og tilfredshed

Alle medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening er underlagt et fælles, etisk regelsæt. Men i Nybolig Erhverv er vi gået skridtet videre og stiller ekstra krav til alle vores medarbejdere om god, etisk adfærd. Vi gennemfører i øvrigt kundeanalyser, så vi kan følge med i, om vi gør vores arbejde godt nok, og om vores kunder føler sig ordentligt behandlet. 


DE´s etiske regelsæt


 Udvidede retningslinjer

 • Særlige regler og krav til medarbejderne i Nybolig Erhverv
 • Særlige regler for projektsalg
 • Lovgivning


Lovgivning

Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk 


Læs mere Luk

Kontakt os og hør om mulighederne.

Kunder og referencer

Vores mål er, at du som kunde skal opleve et tæt samarbejde, stærkt markedskendskab og dyb professionalisme i løsningen af dine ejendomsopgaver.

Vi arbejder med alle størrelser af ejendomsopgaver, virksomheder og kunder. Nedenfor ser du et udvalg
af vores referencer:


 • Aldi
 • ATP Ejendomme
 • BankNordik
 • By & Havn
 • Coop
 • Cowi A/S
 • Dansk Supermarked Ejendomme A/S
 • Deloitte
 • Fagforbundet 3F
 • Fakta
 • FIH
 • Finansiel Stabilitet
 • Fitness.dk
 • Freja Ejendomme
 • Handelsbanken
 • Kuwait Petroleum Danmark A/S
 • Matas A/S
 • Netto
 • Nordea Ejendomme
 • Nykredit A/S
 • PFA Ejendomme
 • Post Danmark Ejendomme A/S
 • Saxo Properties
 • Valad
 • Vestas A/S
Læs mere Luk

Savills

Vi tilbyder international rådgivning.

I samarbejde med vores internationale samarbejdspartner, Savills, tilbyder
vi rådgivning og ejendomsformidling på det internationale ejendomsmarked.

Det betyder, at du som kunde hos Nybolig Erhverv får lettere adgang til udenlandske ejendomsinvesteringer.

Som associerede samarbejdspartnere til Savills er vi en del af deres globale mæglerkæde med et netværk på 600 kontorer i Europa, Asien, Afrika, USA samt resten af Amerika.

Både Savills og Nybolig Erhverv fokuserer på at etablere og vedligeholde langsigtede, internationale kundeforhold. Vores kunder tæller store danske og internationale institutionelle investorer, ejendomsselskaber, private investorer, virksomheder, pensionsselskaber mm, som ønsker ejendomme i Danmark eller i udlandet.

Yderligere information

Kontakt Nybolig Erhverv København, hvis du
vil vide mere om ejendomsformidling i udlandet.

John Lindgaard, bestyrelsesformand, partner og erhvervsmægler i Nybolig Erhverv København A/S
E-mail: jli@nybolig.dk
Tlf. 3364 6500

Læs mere Luk

Læs mere om Savills samarbejdet.

Job hos Nybolig Erhverv

Bliv en del af Nybolig Erhverv

Vi har altid brug for engagerede og veluddannede medarbejdere. Vi søger løbende mæglere og andre kolleger til vores erhvervsmæglerforretninger, eller franchisetagere til nye forretninger.

Jobsamtale

Ledige stillinger hos Nybolig Erhverv

Du får løbende uddannelse
Vi arbejder konstant på at højne det faglige niveau hos vores mange dygtige og erfarne erhvervsmæglere. Som medarbejder får du løbende uddannelse via interne kurser samt faglige kurser hos DE og andre relevante organisationer.

Vores uddannelsesforløb fokuserer bl.a. på at:
 • Øge kundernes tilfredshed
 • Højne kompetenceniveauet bredt i hele mæglerkæden
 • Sikre en høj kvalitet i vores ydelser indenfor erhvervsejendomme
 • Skabe et tættere samarbejde i kæden
 • Skabe synergi og udnytte kædens potentialer
 • Udvikle og tiltrække de bedste medarbejdere
 • Dele bedste praksis


Se også vores idé, vision og værdier

Danmarks største erhvervsmæglerkæde

Vil du være en del af landets største kæde af erhvervsmæglere? Der er flere veje...

Franchisetagere
Erhvervsmæglere
Sagsbehandlere

Læs mere Luk

Presse

Nybolig Erhverv er landets største erhvervsmæglerkæde med 24 forretninger fordelt over hele Danmark.

Løbende indsamler og koordinerer vores analyseafdeling markedsdata fra både vores forretninger og samarbejdspartnere og udarbejder analyser om det danske erhvervsejendomsmarked. Vi deler gerne vores viden med kunder, kolleger og presse.

Kontakt os for uddybende markedsinformation om ejendomsmarkedet.

Kontakt til Nybolig Erhvervs kædekontor
Nybolig Erhverv A/S
Kalvebod Brygge 1-3, 2. sal
1780 København V

Mariana Møller, Seniorkonsulent
Tlf. 4455 5639
E-mail: mam@nykredit.dk

Kontakt til analyseafdelingen
Nybolig Erhverv København A/S
Stig Plon Kjeldsen, Analysechef
Tlf. 3364 6565
E-mail: spk@nybolig.dk

Find lokal erhvervsmægler

Læs mere Luk

Kontakt

24 forretninger på landsplan
Find din lokale erhvervsmægler

Key account management
Kontakt en Key Account Manager

Presse
Kontakt os for markedsinformation
Mariana Møller, Seniorkonsulent
Tlf. 4455 5639
E-mail: mam@nykredit.dk
Analyseafdelingen

Kontakt Nybolig Erhverv København A/S
Stig Plon Kjeldsen, Analysechef
Tlf. 3364 6565
E-mail: spk@nybolig.dk

Nybolig Erhvervs kædekontor
Nykredit Mægler A/S
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
E-mail: nybolig.erhverv@nykredit.dk
Tlf. 44 55 56 20