Kundesamtale

Få rådgivning

Som rådgivere hjælper Nybolig Erhverv med property management uanset opgavens omfang. 

Vi løser opgaver i hele landet, hvor vi har erfarne erhvervsmæglere i 24 forretninger på landsplan - alle med et stærkt netværk og en specialiseret viden om det lokale marked samt udviklingen i hele landet. 

Kontakt os og hør mere om mulighederne.

Når du skal investere i en erhvervsejendom eller i erhvervsbyggeri, er der mange individuelle forhold og særlige ønsker at tage hensyn til i forhold til finansieringen. Det kan f.eks. være, du skal låne penge til at leje eller købe ejendommen.

Hos Nybolig Erhverv kan du få råd om, hvordan du kan finansiere din erhvervsejendom. Desuden kan vores erhvervsmæglere rådgive dig om, hvordan du bedst præsenterer din ejendomssag i forbindelse med et lån hos en bank eller et realkreditinstitut.

Lager Produktion bygning

Vi har desuden et stort netværk indenfor finans-sektoren og kan derfor være behjælpelige med ydelser og kompetencer i forhold til finansiering af din ejendom. 

Læs mere Luk

Kontakt os og hør mere om mulighederne.

Invester i ejendomme

Skal du investere i en erhvervsejendom, rådgiver vi dig og finder den rigtige ejendom til dig.

Efter at have afklaret dine ønsker og behov, foretager vi en grundig undersøgelse af markedet og finder den investeringsejendom eller ejendomsportefølje, der matcher din risikoprofil og dit afkastkrav. Ofte har vi kendskab til gode ejendomme, f.eks. boligudlejningsejendomme eller domicilejendomme, som ikke offentligt markedsføres til potentielle investorer.

Optimering af ejendomsdrift

Ud over køb og salg handler investeringsejendomme også om optimering af ejendomsdrift. Vi kan hjælpe dig med at analysere indtægter og besparelser med fokus på maksimering af dit afkast.

Ved en nøje gennemgang af ejendommen, kommer vi med anbefalinger til, hvordan ejendomsdriften kan optimeres her og nu og på langt sigt. Bl.a. finder vi alternative udviklings- og anvendelsesmuligheder i forhold til bebyggelsesprocent og lokalplaner. Derefter kommer vi med nye finansieringsforslag og vurderer energiforbruget.

Få mere information

Du kan læse mere om udviklingen inden for investeringsejendomme i markedsrapporten Erhvervsejendomme i Danmark. Desuden kan du online via vores markeds-e-data se de seneste tomgangsrater, afkast- og lejeniveauer i forskellige geografiske områder af Danmark. 

Gå til markedsrapporten

Gå til markeds-e-data

Læs mere Luk

Søg erhvervsejendomme

Ejendomsrådgivning

Hos Nybolig Erhverv får du professionel rådgivning om køb og salg af erhvervsejendomme, sale & lease back, ejendomsporteføljer, lejesager, finansiering m.v.

Med udgangspunkt i dine behov rådgiver vi dig i både enkeltstående sager eller som led i en større, kompleks proces, hvor opgaven løses i tæt samarbejde med andre professionelle rådgivere.

Vi tilbyder konsulentydelser til investorer, advokater, virksomheder og banker. Det kan bl.a. dreje sig om vurderinger ved tvister om lejefastsættelse, værdiansættelse af ejendomsporteføljer eller sparring omkring en specifik erhvervsejendom.

Kundesamtale

Kontakt os og hør mere om mulighederne.

Vurdering af erhvervsejendomme

Kend værdien af din erhvervsejendom. Hos Nybolig Erhverv får du en uvildig vurdering fra vores professionelle erhvervsmæglere. Det er din sikkerhed for, at din erhvervsejendom er korrekt værdiansat.

En vurdering er relevant i en lang række tilfælde, blandt andet i forbindelse med årsregnskab, skat, ajourføring af virksomhedens aktiver, sale & lease back, tvangsauktion, generationsskifte m.v.
Kundesamtale

Få et samlet overblik

Vores vurderingsrapporter er med til at give revisorer, advokater, banker og virksomheder indblik i de forhold, der ligger til grund for ejendommens værdi.

Hos Nybolig Erhverv udarbejder vi årligt mere end 2.000 uvildige vurderingsrapporter og derudover et stort antal salgsvurderinger. Vi har et indgående kendskab til den aktuelle prisudvikling for erhvervsejendomme i dit lokalområde.

Vi tilbyder forskellige typer af ejendomsvurderinger:

  • Vurdering af erhvervsejendomme
  • Vurdering ved salg
  • Vurdering af investeringsejendomme
  • Vurdering af erhvervslejemål
  • Vurdering af andelsboligforeninger
  • Vurdering af nødlidende ejendomme
  • Internationale vurderinger
  • Vurderingsabonnement
  • Syn & skøn rapporter
  • Kommerciel due diligence 
Læs mere Luk

Tjek hvad din ejendom er værd.

Investering i projektudvikling er ofte en krævende opgave, hvor mange ting skal tænkes ind fra starten. Ønsker du at projektudvikle din erhvervsejendom, byggegrund eller en investeringsejendom i forbindelse køb eller salg, kan Nybolig Erhverv hjælpe dig med strategisk rådgivning, sparring og overblik. 

Vores erhvervsmæglere analyserer og afdækker ejendommens potentiale og hjælper dig med at få projektet gennemført.

Med baggrund i vores viden om lokal efterspørgsel, udvikling i markedspriser og områdets generelle erhvervsejendomsudvikling kommer vi med effektive og kreative løsninger. Det vil tilføre ejendommen ekstra værdi og sikre dig den bedst mulige salgspris i forbindelse med et salg.

Vi har netværket til de relevante samarbejdspartnere og det nødvendige overblik til at samle trådene i dit ejendomsprojekt. 

Søg erhvervsejendomme

Kontakt os og hør mere om mulighederne.

For de offentlige organisationer, der skal sælge deres erhvervsejendomme, er der ofte tale om ejendomme, der skal omgå en total anvendelsesændring gennem projektudvikling. Her kan Nybolig Erhverv gennem vores markedskendskab, og vores erhvervsmægleres store netværk hjælpe med at formidle ejendommen til den helt rigtige køber og dermed skabe mest mulig værdi for sælger.

Vi har stor erfaring med forskellige former for udbud af erhvervsejendomme samt salg af offentlige ejendomme. Vi har gennemført offentlige licitationer og udbud for kommuner, regioner samt statslige og private virksomheder over hele landet. Eksempelvis har vi løst opgaver for DSB, Statens Ejendomme, regionerne og adskillige kommuner.

Kontakt os og hør mere om mulighederne.

En enkel løsning for dig og din virksomhed på en kompleks ejendomsopgave. 

Key Account Management hos Nybolig Erhverv er et effektivt samarbejde med en personlig erhvervsmægler om dine erhvervsejendomme i hele landet.

Har du f.eks. behov for en vurdering af en landsdækkende ejendomsportefølje, et samlet salg af flere erhvervsejendomme eller investeringsejendomme på landsplan, eller søger du efter mange erhvervslejemål til en kædeforretning, kan du få stor nytte af et samarbejde med din personlige erhvervsmægler.

Key Account Management

Kontakt en af vores fem Key Account Managers:

Læs mere Luk

Du kan også kontakte en erhvervsmægler tæt på dig.

Porteføljemanagement af erhvervsejendomme

Vi hjælper dig med optimering og administration af din portefølje af erhvervs- og investeringsejendomme.

Hos Nybolig Erhverv har vi erfaring med porteføljemanagement af kontorejendomme, butiksejendomme, lager- og produktionsejendomme samt blandede ejendomsporteføljer. Det gælder både ejendomsporteføljer i Danmark, såvel lokale som landsdækkende, samt udenlandske porteføljer, hvor vi samarbejder med Savills, vores internationale samarbejdspartner. 

Vores erhvervsmæglere overvåger markedet med henblik på timing af køb og salg af erhvervsejendomme, og med baggrund i dine mål for ejendomsporteføljens udvikling rådgiver vi om alternative placerings- og anvendelsesmuligheder. Vi fremlægger forslag til omlægninger, som sikrer et højere afkast, mindre risiko eller andre individuelle mål, der måtte gælde for din ejendomsportefølje

Kontakt os og hør mere om mulighederne.