• Grund
  • Luftfoto
  • Luftfoto
Se billederne her
Se mere om ejendommen
  • Grund
  • Luftfoto Luftfoto
  • Luftfoto

Sleipnersvej 19
4100 Ringsted

Erhvervsgrund Køb
Kontantpris kr./pr. m2 3.400.000/340
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 32.612/-
Sagsnummer 17S05896
  • Grundstr.
    10.000 m²

Erhvervsgrund ved ringvej

Erhvervsgrund på 10.000 m2, beliggende i området mellem den østlige ringvej og Næstvedvej, i udbygget erhvervsområde i Ringsted. I området er der en stor branche-variation af virksomheder, herunder autoforhandlere, godstransport, produktions- og lagervirksomheder m.v.

I området må der etableres industri-, lager- og værkstedsvirksomhed. Herudover må der på den enkelte ejendom drives forretning med tilknytning til den pågældende virksomhed. Egentlig detailhandel tillades ikke. Byrådet kan dog meddele tilladelse til detailhandel i et omfang og former, som ikke kan indpasses i bykernen, i de planlagte aflastningscentre eller i boligkvarternes lokale butikscentre.

Grunde må ikke udstykkes mindre end 2.000 m2. Grundene må bebygges med indtil 50 % i indtil 8,5 m. højde. I øvrigt henvises til Lokalplan nr. 52 og Ringsted Kommune.

Der er foretaget orienterende geoteknisk undersøgelse på grunden, med følgende konklusion:

"Et traditionelt byggeri kan opføres med en direkte fundering, hvor fundamenter dimensioneres med lave styrkeparametre og revnearmeres.

Alternativt kan der foretages en dyb direkte fundering, hvor fundamenter dimensioneres med højere styrkeparametre.

Eventuelt tilløbende vand i udgravninger kan fjernes ved simpel lænsepumpning.

Gulve mod jord kan udføres som terrændæk efter afrømning af muld og overjord."

Prisen er angivet excl. moms. Pris incl moms kr. 4.250.000,- heraf moms kr. 850.000,-

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
15.160
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal 1. januar
34.259
Antal

Aldersfordeling

0-18 år
7.709
Antal
19-39 år
8.153
Antal
40-67 år
13.487
Antal
+68 år
4.910
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
34.938
Befolkning i år 2025
35.838
Befolkning i år 2030
36.604

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
233.006
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
196.407
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
3,750

Grundskyldpromille

Grundskyldpromille
24,740

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 1.658
Erhvervsfaglige uddannelser 8.404
Korte videregående uddannelser 1.209
Mellemlange videregående uddannelser 2.846
Lange videregående uddannelser 1.109
Bacheloruddannelser 252
Forskeruddannelser 83

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 364
Fast ejendom 277
Fremstillingsvirksomhed 136
Transport og godshåndtering 96
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 209
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 21
Engroshandel og detailhandel 507
Information og kommunikation 151
Juridisk bistand, bogføring og revision 311
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 223
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 322
Læs mere om kommunen Luk
Henrik

Henrik Nikolajsen

Nybolig Erhverv Jørgen Klode P/S, Slagelse
Partner
erhvervsmægler MDE
valuar, MRICS
  vcard

Ring til Henrik Nikolajsen

5850 1212

4034 4292

hkn@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: