• Luftfoto
 • Luftfoto
 • Luftfoto
 • Matrikelkort
 • Andet
Se billederne her
Se mere om ejendommen
 • Luftfoto
 • Luftfoto Luftfoto
 • Luftfoto
 • Matrikelkort
 • Andet

Klokkestøberlodden 2
4180 Sorø

Erhvervsgrund Køb
Kontantpris kr./pr. m2 0/-
Afkast i % / lejefaktor -/-
0
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 0/-
Sagsnummer 17S5979
 • Grundstr.
  16.132 m²

Storparceller til åben-lavtæt-lav bebyggelse eller tæt-lav/etageboliger

Offentligt udbud:- For Sorø Kommune udbydes ejendommene til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/06 2011. Kommunalbestyrelsen forbeholder sig således ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

Tilbudsfrist d. 30.08.2017, kl. 12.

Klokkerstøberlodden er en del af Klokkergården, som er beliggende i Sorøs sydlige bydel, Frederiksberg. Sorø er præget af naturskønne omgivelser med skove og søer, og i bydelen Frederiksberg ligger Sorø Station med intercitytog mod København og Odense. Motorvej E20 ligger i byens nordlige bydel Pedersborg og giver yderligere gode trafikale muligheder til og fra byen.

I området er der daginstitutioner og den helt nybyggede Frederiksberg Skole samt idrætsfaciliteter, hvor Frederiksberghallen og de tilhørende nye kunstgræsanlæg danner rammen om et aktivt og alsidigt fritidsliv med nogle af kommunens mest aktive fritidsforeninger. I nærområdet er der endvidere gode indkøbsmuligheder.

Udbuddet består af 3 storparceller, der sælges individuelt, således der skal afgives kontant købstilbud på de enkelte parceller.

Man skal således byde på de enkelte parceller uafhængig af om alene ønsker at byde på 1, 2 eller alle 3 storparceller.

Matr. nr. 12-bd Klokkestøberlodden: 3.713 m²

Matr. nr. 12-be C.J. Rodens Ager: 8.235 m²

Matr. nr. 12-bf Munkehegnet 2: 4.184 m²

De udbudte storparceller indgår i et nyt planlagt boligområde lokalplan SK 47 med både åben-lav og tæt-lav byggeri, beliggende i den sydlige del af bydelen Frederiksberg, umiddelbart syd for Sorø by. Området afgrænses mod nord af Frederiksberg skole og Frederiksberg Hallen med tilhørende boldbaner. Mod øst grænser området op til boligområdet klyngehusene omkring Odinsvej og Thorsvej, mens det mod vest og syd grænser op til marker og det åbne land. Der er rig mulighed for at nyde naturen, der er lige udenfor.

Det nye beboelseskvarter er opbygget med mindre boliggrupper, adskilt af grønne områder og omkranset af beplantningsbælte. Der er gode stiforbindelser til indkøbsmuligheder, skole & institutioner -Sorø Station og fredet stendige.

Storparcellen/storparcellerne:

Storparcellen - i lokalplan SK 47 - er udlagt til boligbebyggelse i form af grupper af enten åben-lav tæt-lav bebyggelse eller tæt-lav/etageboliger som f.eks. rækkehuse, dobbelthuse, punkthuse o.lign.

Bebyggelsesprocenten for storparcellen er 35 %, og byggeri kan opføres i 1 - 2 etager.

Storparcellen er omfattet af lokalplan nr. SK 47, der fastlægger nærmere retningslinjer for bebyggelsens udformning, udseende og placering på grunden. Det forudsættes, at tilbudsgiver har sat sig ind i de restriktioner, krav og forudsætninger, der fremgår af lokalplanens bestemmelser.

Kontakt Nybolig Erhverv for fuldt udbudsmateriale.

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
13.298
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal 1. januar
29.595
Antal

Aldersfordeling

0-18 år
6.670
Antal
19-39 år
5.803
Antal
40-67 år
12.184
Antal
+68 år
4.938
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
29.763
Befolkning i år 2025
29.944
Befolkning i år 2030
30.161

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
234.217
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
199.381
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
0,000

Grundskyldpromille

Grundskyldpromille
25,740

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 1.146
Erhvervsfaglige uddannelser 7.309
Korte videregående uddannelser 885
Mellemlange videregående uddannelser 2.683
Lange videregående uddannelser 1.234
Bacheloruddannelser 217
Forskeruddannelser 84

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 340
Fast ejendom 240
Fremstillingsvirksomhed 127
Transport og godshåndtering 77
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 216
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 23
Engroshandel og detailhandel 439
Information og kommunikation 127
Juridisk bistand, bogføring og revision 319
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 206
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 266
Læs mere om kommunen Luk
Henrik

Henrik Nikolajsen

Nybolig Erhverv Jørgen Klode P/S, Slagelse
Partner
erhvervsmægler MDE
valuar, MRICS
  vcard

Ring til Henrik Nikolajsen

5850 1212

4034 4292

hkn@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: