• Andet
  • Andet
Se billederne her
Se mere om ejendommen
  • Andet
  • Andet Andet

Mælkevej 2A
4220 Korsør

Erhvervsgrund Køb
Kontantpris kr./pr. m2 1.000.000/123
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 0/-
Sagsnummer 17S5794
  • Grundstr.
    8.114 m²

Grundstykke til boligbebyggelse

For Slagelse Kommune udbydes ejendommen til salg på vilkår i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24.06.2011, jf. bilag 2. Slagelse Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud.

Med lokalplan nr. 125 muliggøres etablering af tæt/lav beboelse eller kombination af tæt/lav og åben/lav bebyggelse. Der kan således skabes et varieret og attraktivt boligområde med en beliggenhed relativ tæt på Storebælt.

Grundstykket er beliggende i beboelsesområde i hyggelig lille by, med dagligvarebutik, skole, daginstitution og i øvrigt tæt på Korsør Station samt fredede arealer ved Korsør Nor. Herudover har man kort kørselsafstand til motorvejsforbindelse E20.

Området er højtliggende, ubebygget og er relativt plant.

Der henvises i øvrigt til udstykningsforslag indsat i nævnte lokalplan, hvortil der henvises. For så vidt angår byggeriets udformning, henvises til lokalplanens bestemmelser herom.

Arealet sælges samlet og er ikke byggemodnet.

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
37.931
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal 1. januar
78.828
Antal

Aldersfordeling

0-18 år
16.325
Antal
19-39 år
19.142
Antal
40-67 år
29.829
Antal
+68 år
13.532
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
79.854
Befolkning i år 2025
81.250
Befolkning i år 2030
82.507

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
218.902
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
187.264
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
0,000

Grundskyldpromille

Grundskyldpromille
25,300

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 3.999
Erhvervsfaglige uddannelser 19.065
Korte videregående uddannelser 2.365
Mellemlange videregående uddannelser 7.035
Lange videregående uddannelser 1.752
Bacheloruddannelser 551
Forskeruddannelser 79

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 670
Fast ejendom 628
Fremstillingsvirksomhed 266
Transport og godshåndtering 199
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 446
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 36
Engroshandel og detailhandel 1.020
Information og kommunikation 273
Juridisk bistand, bogføring og revision 653
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 452
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 659
Læs mere om kommunen Luk
Henrik

Henrik Nikolajsen

Nybolig Erhverv Jørgen Klode P/S, Slagelse
Partner
erhvervsmægler MDE
valuar, MRICS
  vcard

Ring til Henrik Nikolajsen

5850 1212

4034 4292

hkn@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: