• Område
  • Område
  • Oversigtskort
Se billederne her
Se mere om ejendommen
  • Område
  • Område Område
  • Oversigtskort

Industri Vest 10
4293 Dianalund

Erhvervsgrund Køb
Kontantpris kr./pr. m2 10.001/0
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 0/-
Sagsnummer 17S5888
  • Grundstr.
    62.000 m²

Erhvervsgrunde beliggende på Midtsjælland - mindstepris kr. 75 pr. m²

Mindstepris kr. 75 pr. m² / Mindste grundstykke ca. 1.000 m²

Erhvervsudstykning beliggende i Sorø Kommune, én af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner.

Dianalund er centralt beliggende på Sjælland, med gode vejforbindelser til Sorø og Holbæk - med motorvejsforbindelser til både Roskilde/København og til Odense.

Udstykningen ligger i byens vestlige ende, på vejen mod Ruds Vedby, som ligger mellem Jyderup og Slagelse.

I området kan etableres mange forskellige erhvervsbrancher og der kan ske udstykning i grundstørrelse helt ned til 1.000 m².

Arealerne er ikke byggemodnede.

Området er omfattet af lokalplanen nr. 1.03.I1-2003 samt kommuneplanramme nr. Di.E 2: Anvendelse jf. lokalplanen:

3.1: Området skal anvendes til erhvervsformål. Der må etableres let indu-stri, værkstedsvirksomhed, engros-, lager- og transportvirksomhed og lignende.

Kommunalbestyrelsen kan også tillade service- og forretningsvirksomhed med detailsalg, samt andre aktiviteter, såfremt det vurderes, at typen af virksomhed er egnet til placering i området.

Grundlaget for tilladelse til butiksareal er:

- at der er butikker med forhandling af særligt pladskrævende varegrupper (tømmer, større bygningsmaterialer og biler), der ikke kan indpasses centralt i byen,

- at mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til virksomhedens produktionslokaler,

- at det er en butik, der af hensyn til plads- og opbevaringsforhold i/ved byens eksisterende butiksområde ikke kan indpasses dem og at denne butiktypes placering i erhvervsområdet ikke tilsidesætter den overordnede statslige og amtslige planlægning.

3.2: I området må ikke være butikker med et større bruttoetageareal end 1.500 m². Området som helhed må ikke have mere end 4.000 m² butiks-areal.

3.3: Virksomheder med særlige udstillingsbehov (facadevirksomheder) skal fremmes placeret på grunde langs Karsholtevej.

3.4: Virksomheder må ikke - eller kun i betydelig grad - ved røg, støj, lugt eller rystelser medfører gener for de tilgrænsende arealer med boliger eller i forhold til et fremtidigt nyt boligkvarter syd for lokalplanområdet.

3.5: Der må ikke være boliger i erhvervsområdet.

Det bebyggede areal må ikke overstige 50%.

Nævnte planforhold er oplyst uden ansvar for ejendomsmæglerfirmaet, og køber opfordres til at rette henvendelse til den pågældende kommune angående konkret planforhold i forhold til købers fremtidige anvendelse

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
13.298
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal 1. januar
29.595
Antal

Aldersfordeling

0-18 år
6.670
Antal
19-39 år
5.803
Antal
40-67 år
12.184
Antal
+68 år
4.938
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
29.763
Befolkning i år 2025
29.944
Befolkning i år 2030
30.161

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
234.217
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
199.381
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
0,000

Grundskyldpromille

Grundskyldpromille
25,740

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 1.146
Erhvervsfaglige uddannelser 7.309
Korte videregående uddannelser 885
Mellemlange videregående uddannelser 2.683
Lange videregående uddannelser 1.234
Bacheloruddannelser 217
Forskeruddannelser 84

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 340
Fast ejendom 240
Fremstillingsvirksomhed 127
Transport og godshåndtering 77
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 216
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 23
Engroshandel og detailhandel 439
Information og kommunikation 127
Juridisk bistand, bogføring og revision 319
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 206
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 266
Læs mere om kommunen Luk
Henrik

Henrik Nikolajsen

Nybolig Erhverv Jørgen Klode P/S, Slagelse
Partner
erhvervsmægler MDE
valuar, MRICS
  vcard

Ring til Henrik Nikolajsen

5850 1212

4034 4292

hkn@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: