• Andet
  • Andet
  • Andet
  • Andet
Se billederne her
Se mere om ejendommen
  • Andet
  • Andet Andet
  • Andet
  • Andet

Rendsborgparken 6
4400 Kalundborg

Erhvervsgrund Køb
Kontantpris kr./pr. m2 1.500.000/250
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 28.679/-
Sagsnummer 17S5816
  • Grundstr.
    6.000 m²

Velbeliggende erhvervsgrunde

Grundarealet på i alt ca. 6.000 m² er velbeliggende ud til Hovvejen, som forbinder Sydhavnsvej med rundkørslen mod Holbæk og Stejlhøj.Hovevejen er også kendt som "Novovejen", hvor der er de store indkørsler til Novo og Novo-Zymes, hvilket giver en stor trafik og dermed kundeflow.

Grundstykket kan enten sælges i et stykke på ca. 6.000 m² eller i grundstykker á min. 3.000 m². Arealet er relativt plant og ligger pænt i niveau med hovedvejen.

Området er under udbygning og på den ene side ligger Garant-Tæppr og på den anden side ligger Refako Autodele.

Området må anvendes til erhvervsformål såsom:

Større industri-, lager-, værksteds- og transportvirksomhed, samt service- og forretningsvirksomhed i tilknytning til den pågældende virksomhed.

Servicevirksomhed, herunder kontorpræget virksomhed.

Udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varegrupper såsom biler, tømmer, byggemarkeder (der opføres i tilknytning

til en tømmerhandel og udgør en integreret del af denne), lystbåde, campingvogne, landbrugsmaskiner, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer.

Bebyggelser der har facade(r) ud mod Hovvejen må kun anvendes til udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varegrupper,

som vist på kortbilag 3 og kortbilag 4 i lokalplanen. Udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varegrupper må kun placeres

ud mod Hovvejen.

Der er anlagt stamvej i området og kloak er ført frem til grunden.

Den oplyste salgspris er excl. moms og tilslutningsafgifter til kloak m.v.

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
23.047
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal 1. januar
48.736
Antal

Aldersfordeling

0-18 år
10.314
Antal
19-39 år
9.692
Antal
40-67 år
19.587
Antal
+68 år
9.143
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
48.813
Befolkning i år 2025
48.913
Befolkning i år 2030
49.024

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
231.161
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
191.779
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
0,000

Grundskyldpromille

Grundskyldpromille
34,000

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 1.572
Erhvervsfaglige uddannelser 12.929
Korte videregående uddannelser 1.416
Mellemlange videregående uddannelser 3.608
Lange videregående uddannelser 972
Bacheloruddannelser 177
Forskeruddannelser 69

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 522
Fast ejendom 333
Fremstillingsvirksomhed 178
Transport og godshåndtering 126
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 250
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 65
Engroshandel og detailhandel 529
Information og kommunikation 128
Juridisk bistand, bogføring og revision 311
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 298
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 347
Læs mere om kommunen Luk
Henrik

Henrik Nikolajsen

Nybolig Erhverv Jørgen Klode P/S, Slagelse
Partner
erhvervsmægler MDE
valuar, MRICS
  vcard

Ring til Henrik Nikolajsen

5850 1212

4034 4292

hkn@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: