• Grund
  • Grund
  • Oversigtskort
Se billederne her
Se mere om ejendommen
  • Grund
  • Grund Grund
  • Oversigtskort

Hjortøvej 8
4700 Næstved

Erhvervsgrund Køb
Kontantpris kr./pr. m2 70.000/75
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 7.587/-
Sagsnummer 17N12190
  • Grundstr.
    930 m²

Offentligt udbud

Grundstykket er beliggende i parcelhuskvarter og er blevet tomt efter Regionens nedrivning af tidligere villa på den forurenede grund. I nabokvartererne findes enkelte lette erhvervsvirksomheder, hvilket der efter tilladelse fra kommunen evt. også kunne opføres på dette grundareal, under hensynstagen til grundens forurening.

Ved fremtidige byggerier skal man være opmærksom på, at kommunen skal give tilladelse til alle former for byggeri og anvendelse.

Grunden sælges i offentligt udbud for Region Sjælland jfr. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af regionens faste ejendomme. Tilbud skal afgives på særlig købstilbudsblanket fra Nybolig Erhverv tillige med beskrivelse om fremtidig anvendelse. Omkostninger til udarbejdelse af evt. ny lokalplan påhviler alene køber.

Sælger er ikke bekendt med grundens jordbundsforhold mht. bæreevne og evt. nødvendig ekstra fundering ved et byggeri. Køber accepterer dette forhold ved et køb.

Sælger oplyser, at grundstykket er reg. forurenet på V2 niveau. Køber overtager dette forhold ved et køb. Kortlægningsskrivelse kan rekvireres hos mæglerfirmaet.

Købstilbuddet er uigenkaldeligt og bindende for tilbudsgiver i 5 uger.

Overtagelse efter aftale.

For nærmere info, kontakt Nybolig Erhverv på 59 50 12 12.

Køber skal være opmærksom på, at købsprisen tillægges gældende moms.

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
38.640
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal 1. januar
82.581
Antal

Aldersfordeling

0-18 år
17.801
Antal
19-39 år
18.930
Antal
40-67 år
32.082
Antal
+68 år
13.768
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
83.491
Befolkning i år 2025
84.557
Befolkning i år 2030
85.448

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
228.463
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
192.589
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
3,000

Grundskyldpromille

Grundskyldpromille
25,000

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 4.042
Erhvervsfaglige uddannelser 20.434
Korte videregående uddannelser 2.562
Mellemlange videregående uddannelser 8.042
Lange videregående uddannelser 2.101
Bacheloruddannelser 449
Forskeruddannelser 99

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 786
Fast ejendom 739
Fremstillingsvirksomhed 253
Transport og godshåndtering 215
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 522
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 71
Engroshandel og detailhandel 1.076
Information og kommunikation 346
Juridisk bistand, bogføring og revision 711
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 469
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 802
Læs mere om kommunen Luk
Henning

Henning Skou

Nybolig Erhverv Jørgen Klode P/S, Næstved
Daglig leder
erhvervsmægler, MDE
  vcard

Ring til Henning Skou

5950 1212

5950 1212

hgs@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: