• Facade
 • Facade
 • Facade
 • Facade
Se billederne her
Se mere om ejendommen
 • Facade
 • Facade Facade
 • Facade
 • Facade
Solgt / Udlejet

Mads Eg Damgaards Vej 56
7400 Herning

Produktion/lager Investering
Kontantpris kr./pr. m2 -/-
Afkast i % / lejefaktor -/-
Årlig lejeindtægt kr./pr. m2 -
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 -
Sagsnummer 534632PB
 • Grundstr.
  11.016 m²
 • Etageareal
  1.926 m²
 • Byggeår
  1972 - 2008
 • Ombygget
  1980

Facadestærk investeringsejendom tæt ved motorvejsnet

Vel vedligeholdt investeringsejendom udbydes til salg for kontant kr. 7.300.000, heraf skønnet værdi af byggemulighed kr. 800.000.

Den synlige lastbilværksted med 14 store lastbilporte er beliggende ud til omfartsvejen Mads Eg Damgaards Vej og tæt ved den sydlige motorvej tilkørsel ved MCH.

Samlet grundareal udgør 11.016 kvm.

Samlet bebygget areal udgør iflg BBR 2.001 kvm., heraf 1.996 kvm. på Mads Eg Damgaards Vej 56.

Ejendommens hovedbygning , som er opført i 1972, er på 1.646 kvm. og indeholder ca. 1.146 kvm. værkstedsareal, 300 kvm. værkstedslager og 200 kvm. kontor/personalefaciliteter. Derudover er der ca. 160 kvm. kælder, som anvendes til arkivrum. Ejendommen opvarmes med 3 stk. oliefyr. Ejendommens ydervægge er gule mursten og har tagpap med hældning.

Værkstedsarealet har en frihøjde under betonspær på ca. 4,35 meter. Der forefindes 2 x 7 lastbilporte med 7 stk. gennemgående lastbilkørebaner. Over kontordelen er der et indskudt dæk på ca. 30 kvm. Portene har en højde på 4,4 meter og bredde på 4,8 meter. Der forefindes 2 stk. smøregrave. Hallen er opført til lastbilværksted.

Det er oplyst af EnergiMidt, at der til Mads Eg Damgaards Vej 56 er en tilslutningsret på 160 AmP.

Kontor/personalefaciliteterne består af receptionskontor, salgskontor, værkførerkontor, lagerkontor, mødelokale, toilet, omklædningsfaciltter og kantine. Værkstedslageret er beliggende mellem værkstedet og kantinen.

I tilknytning til værkstedsbygningen mod syd er der i 1987 opført en uopvarmet lagerbygning på 70 kvm. I 2008 blev der opført en uopvarmet lagerbygning på 280 kvm. Hallen er belagt med cementsten og har 2 porte, hvoraf den største port har en højde på 4,0 meter og bredde på 4,5 meter. Bygningerne er opført i blå stålplader på ydervægge og tagpap.

Scania Danmark A/S oplyser, at selskabet er 9001 og 14001 certificeret. Jf. BBR forefindes der i alt 14 tanke, hvoraf de 4 er afblændet.

Vest for værkstedsbygningen forefindes der et tankanlæg til lastbiler, som er fremlejet af Scania Danmark A/S til Uno-X Energi A/S. Uno-X Energi A/S er forpligtet til at sørge for vedligeholdelse af olietanken på tankanlægget og ansvarlig for enhver udsivning, spild eller lignende fra tankanlægget. Ved lejemålets ophør er Uno-X Energi A/S forpligtet til for egen regning at fjerne tankanlægget.

Læs mere om ejendommen Luk

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
40.034
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal 1. januar
88.386
Antal

Aldersfordeling

0-18 år
20.419
Antal
19-39 år
22.344
Antal
40-67 år
32.216
Antal
+68 år
13.407
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
89.511
Befolkning i år 2025
91.000
Befolkning i år 2030
92.378

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
234.927
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
188.996
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
0,000

Grundskyldpromille

Grundskyldpromille
20,530

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 4.667
Erhvervsfaglige uddannelser 21.037
Korte videregående uddannelser 3.338
Mellemlange videregående uddannelser 8.064
Lange videregående uddannelser 2.165
Bacheloruddannelser 703
Forskeruddannelser 61

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 641
Fast ejendom 1.223
Fremstillingsvirksomhed 377
Transport og godshåndtering 267
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 461
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 35
Engroshandel og detailhandel 1.332
Information og kommunikation 319
Juridisk bistand, bogføring og revision 704
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 395
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 1.707
Læs mere om kommunen Luk
Pauli

Pauli Bach

Nybolig Erhverv Midtjylland I/S
Indehaver
HD(R)
erhvervsmægler, valuar, MDE
  vcard

Ring til Pauli Bach

7025 4052

3050 3388

pba@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: