• Ejendommen
 • Omgivelser
 • Omgivelser
 • Facade bolig
 • Omgivelser
 • Omgivelser
 • Omgivelser
 • Omgivelser
 • Omgivelser
 • Standard udendørs
 • Omgivelser
 • Ejendommen
 • Omgivelser
 • Ejendommen
 • Omgivelser
 • Omgivelser
 • Stue
 • Køkken
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Udsigt
 • Badeværelse
 • Stue
 • Badeværelse
 • Omgivelser
 • Omgivelser
 • Hall
 • Spisestue
 • Omgivelser
 • Omgivelser
 • Omgivelser
 • Udsigt
Se billederne her
Se mere om ejendommen
 • Ejendommen
 • Omgivelser Omgivelser
 • Omgivelser
 • Facade bolig
 • Omgivelser
 • Omgivelser
 • Omgivelser
 • Omgivelser
 • Omgivelser
 • Standard udendørs
 • Omgivelser
 • Ejendommen
 • Omgivelser
 • Ejendommen
 • Omgivelser
 • Omgivelser
 • Stue
 • Køkken
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Udsigt
 • Badeværelse
 • Stue
 • Badeværelse
 • Omgivelser
 • Omgivelser
 • Hall
 • Spisestue
 • Omgivelser
 • Omgivelser
 • Omgivelser
 • Udsigt

Karupvej 75
7470 Karup J

Andet Køb
Kontantpris kr./pr. m2 8.890.000/15.016
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 19.894/33
Sagsnummer 534799MH
 • Grundstr.
  362.157 m²
 • Etageareal
  592 m²
 • Energimærke
  D
 • Byggeår
  1890 - 2011
 • Ombygget
  1971

Hulbæk Møllegård - en naturejendom i det midtjyske

'Hulbæk Møllegård' er en sjælden naturperle, beliggende i skøn natur med 1,6 km. bred langs den slyngede Karup Å. Der er samtidig kun 5 km. til Karup Lufthavn. Ejendommen ligger ca. midt mellem Viborg, Herning og Holstebro.

Gården har et jordtilliggende på 36,2 ha. Der er en plantage med nåletræ, der er egekrat, birk op pil. Der er fredet eng (ådalen), med sjældne planter (rigkær), mose med lyng og porse, andesøer og områder der henligger som uberørt natur. Der er de seneste år plantet en del frugttræer spredt i området, og en bi-gård producerer 'Hulbæk Møllegård' honning. Der er brede spor og lysninger i skoven, som øger oplevelsen af faunaen i området.

For den jagtinteresserede kan oplyses, at der fire steder på ejendommen er sølehuller, for kronhjorte. En trækrute for kronhjort passerer ejendommen og der er som regel fast stående kronvildt.

Der ses jævnligt dåvildt på ejendommen, og der er en god råvildtbestand. Der er desuden god andejagt. Der er fast snepper, fasaner, duer og harer. Også ræv og odder ses jævnligt.

Ud over den alsidige jagt er der på ejendommen en rig flora, svampe, sjældne insekter og fugle, dels fordi Karup Å-dalen har været fredet mange år, dels fordi resten af ejendommen allerede fra 1965 overgik til ekstensiv drift med beplantninger og herlighedsværdier i fokus.

Gården har en spændende historie og er første gang omtalt i 1683 som mølleejendom, hvilket den har virket som, indtil 1931. I denne periode har ejendommen også haft bageri og smedje.

Bankdirektør Poul Norup erhvervede ejendommen i 1965 og benyttede den som fritidsejendom indtil 1997. Af jubilæumsbogen, Med Jyske Øjne - en krønike om verden og Jyske Bank 1967-92, skrevet af dr. pihl. Ole Lange, fremgår det af side 131, at Poul Norup benyttede gården som mødested i forbindelse med afholdelse af daglange møder - bl.a. i forbindelse med, at Jyske Bank nåede et forhandlingsresultat om overtagelse af Finansbanken i 1985.

Engarealet ned mod Karup Å er helt unikt. Åen bugter sig idyllisk gennem landskabet og giver mulighed for en række naturoplevelser - specielt for lystfiskere. Der ses jævnligt fiskeørn, traner, isfugl og mange arter af vade- og andefugle. I 1999 blev årets havørred i Karup Å fanget ved 'Hulbæk Møllegård'. Den var 113 cm. lang og vejede 12,3 kg. De kommende år vil vise, om smolt, klækket i Egelund Bæk, vender tilbage som store havørreder. De nederste 1100 meter af Egelund Bæk mod Karup Å har 'Hulbæk Møllegård' på begge sider af bækken.

Ca. 350 meter af Karup Å-strækningen, er udlejet til en lystfiskerforening, og der er herved en fiskeretsindtægt på ca. kr. 5.000 årligt + ret for ejer til at fiske på nogle kilometer af Karup Å, som er ovenfor og nedenfor eget fiskevand. Som bredejer er der er særlig ret til et begrænset fiskeri med toggergarn efter havørreder i åen.

Ejendommen er beliggende for enden af tilkørselsvejen, hvor man kører over Egelund Bæk og herefter befinder sig på gårdspladsen. Bækken, som har opgang af havørreder, snor sig gennem haven, tæt forbi stuehusets terrasse. Et tidligere tre meter fald, som møllen brugte, er ændret til et snoet stryg ved gården, så havørrederne har let passage. Der er de senere år lagt gydegrus ud i bækken.

Stuehuset har et boligareal på 163 m2- hvoraf 58 m2er placeret på 1. sal. Stuehuset har sælger haft udlejet.

Separat beliggende jagt og fiskehytte på 63 m2, har sælger benyttet selv, ligesom den benyttes til udlejning til lystfiskere, som køber fiskekort med ret til at bo i hytten - typisk 2- 7 dage ad gangen.

Erhvervsbygningerne, der udgør i alt 366 m2, har gennemgået en gennemgribende renovering, og fremtræder nydelig indrettet til 2 kontorer - hvoraf det ene egner sig godt til jagtstue, køkken, nyt badeværelse og garage tillige med værksted og opbevaringsrum. Der er maskinskjul fra 2010.

Ejendommen er noteret som landbrugsejendom og derfor underlagt landbrugslovens regel. Der findes ingen agerjord, og der er ikke søgt EU-støtte til arealerne.

Der er pr. 01.02.2016 indgået tidsbegrænset lejekontrakt med lejere af stuehuset - lejekontrakten ophører uden opsigelse pr. 01.04.2017.

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
40.034
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal 1. januar
88.386
Antal

Aldersfordeling

0-18 år
20.419
Antal
19-39 år
22.344
Antal
40-67 år
32.216
Antal
+68 år
13.407
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
89.511
Befolkning i år 2025
91.000
Befolkning i år 2030
92.378

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
234.927
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
188.996
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
0,000

Grundskyldpromille

Grundskyldpromille
20,530

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 4.667
Erhvervsfaglige uddannelser 21.037
Korte videregående uddannelser 3.338
Mellemlange videregående uddannelser 8.064
Lange videregående uddannelser 2.165
Bacheloruddannelser 703
Forskeruddannelser 61

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 641
Fast ejendom 1.223
Fremstillingsvirksomhed 377
Transport og godshåndtering 267
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 461
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 35
Engroshandel og detailhandel 1.332
Information og kommunikation 319
Juridisk bistand, bogføring og revision 704
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 395
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 1.707
Læs mere om kommunen Luk
Morten

Morten M. R. Halgaard

Nybolig Erhverv Midtjylland I/S
Indehaver
erhvervsrådgiver
bygningskonstruktør
  vcard

Ring til Morten M. R. Halgaard

7025 4052

7025 4052

mrh@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: