• Projekt
 • Projekt
 • Projekt
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Projekt
 • Matrikelkort
Se billederne her
Se mere om ejendommen
 • Projekt
 • Projekt Projekt
 • Projekt
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Ejendommen
 • Projekt
 • Matrikelkort

Søren Nymarks Vej 17
8270 Højbjerg

Produktion/lager Køb
Kontantpris kr./pr. m2 7.995.000/9.563
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 64.307/76
Sagsnummer 52170290
 • Grundstr.
  6.949 m²
 • Etageareal
  836 m²
 • Energimærke
  F
 • Byggeår
  1987

Spændende projektejendom i attraktivt erhvervskvarter

Introduktion

Spændende projektejendom beliggende på en regulær erhvervsgrund på knap 7.000 m² beliggende i et attraktivt erhvervskvarter i det sydlige Aarhus sælges. Byplanvedtægten for området giver brede anvendelsesmuligheder og samtidig mulighed for en høj bebyggelsesprocent, idet der i byplanvedtægten alene er opstillet en grænse i forhold til bebyggelsens rumfang - og ikke en egentlig maksimal bebyggelsesprocent. På grunden forefindes i dag en erhvervsejendom på 836 m², som efter en renovering f.eks. kunne tænkes ind som en administrationsbygning til betjening af et større, nybygget lager-/produktionsafsnit bagerst på matriklen.

Beliggenhed

Ejendommen er beliggende i et udbygget erhvervsområde i den sydlige del af Aarhus med facade til Søren Nymarks Vej. Ejendommen ligger med kun 5 km. til Aarhus Syd Motorvejen via Genvejen, der leder hurtigt videre til Motorvej E45. Fra området er der endvidere blot få minutters kørsel til ringvejssystemet rundt om Aarhus, der sikrer hurtig og nem adgang til alle dele af byen. Køretiden til Aarhus centrum er ca. 10 min. Området er desuden velforsynet med offentlige transportmuligheder.

Beskrivelse

Anvendelsen for grundens areal er reguleret i Byplanvedtægt nr. 5 for Århus Kommune med tillæg. Grunden er ligeledes omfattet af kommuneplanramme 111605ER for Aarhus Kommune, som dog pt. er i forslagstilstand.

I forhold til Byplanvedtægten er grunden beliggende i delområdet betegnet "Industriområde". Indenfor dette område må ejendommene kun benyttes til industri- og værkstedsvirksomhed samt oplags- og forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder eller som naturligt finder plads i industriområdet.

Der må kun opføres bygninger til de nævnte formål. Dog kan kommunalbestyrelsen tillade, at der opføres eller indrettes enkelte boliger for de til virksomhederne knyttede personer såsom, indehaver, bestyrer, portner eller lign.

Der må på ejendommene kun opføres bygninger, hvis rumfang er højest 3 m³ pr. m² nettogrundareal, således at forstå, at hele den del af bygningen, som er over terræn incl. tag med evt. kviste, fremspring, skorstene o.a., medtages ved beregningen. Bebyggelsens afstand fra naboskel skal være mindst lig med bebyggelsens højde, dog mindst 5 meter.

Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse, eller lign. gives et tiltalende udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer, affald og lignende skal overholdes.

I forhold til den mere overordnede kommuneplanramme er området udlagt til erhvervsformål indenfor virksomhedsklasserne 2-5. I området kan der desuden etableres offentlige funktioner i det omfang disse offentlige funktioner med hensyn til miljøfølsomhed og -belastning ikke adskiller sig fra den øvrige tilladte erhvervsvirksomhed i det konkrete område - og forudsat at der ikke er tale om specielle anlæg, hvis placering normalt vil nødvendiggøre en særskilt planlægning.

Bortset fra butikker til lokal forsyning (maks. 100 m²) må der ikke etableres detailhandel i området. Der kan dog normalt etableres butikker til salg af egne produkter i tilknytning til de enkelte virksomheders produktionslokaler.

Kommuneplanrammen siger videre, at den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er 60 %, og det bebyggede areal må ikke overstige 50 % af grundens areal. Det samlede rumfang af bebyggelsen må endvidere ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal.

I forhold til kommuneplanrammen må bygninger slutteligt ikke opføres i mere end 2 etager og må ikke være højere end 10 meter over jorden. For de maksimale bygningshøjder gælder, at en større højde punktvis kan tillades, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggøre det.

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
158.185
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal den 1. januar
340.421
Antal

Aldersfordeling

Antal 0-18 årige
66.800
Antal
Antal 19-39 år
131.802
Antal
Antal 40-67 år
101.982
Antal
+68 år
39.837
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
347.467
Befolkning i år 2025
362.487
Befolkning i år 2030
376.615

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
251.681
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
207.136
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
5,000

Grundskyldpromille

Grundskyldspromille
24,580

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 41.535
Erhvervsfaglige uddannelser 49.222
Korte videregående uddannelser 12.622
Mellemlange videregående uddannelser 41.324
Lange videregående uddannelser 36.958
Bacheloruddannelser 12.370
Forskeruddannelser 3.856

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 1.800
Fast ejendom 4.236
Fremstillingsvirksomhed 1.020
Transport og godshåndtering 905
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 3.871
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 85
Engroshandel og detailhandel 5.261
Information og kommunikation 3.392
Juridisk bistand, bogføring og revision 6.196
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 1.917
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 6.533
Læs mere om kommunen Luk
Heine

Heine Jensen

Nybolig Erhverv Aarhus P/S
Erhvervsrådgiver
  vcard

Ring til Heine Jensen

8620 8585

8620 8597

hij@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter:

)