• Grund
 • Grund
 • Grund
 • Grund
 • Grund
Se billederne her
Se mere om ejendommen
 • Grund
 • Grund Grund
 • Grund
 • Grund
 • Grund

Marøgelhøj 22
8520 Lystrup

Erhvervsgrund Køb
Kontantpris kr./pr. m2 3.495.000/492
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 48.454/-
Sagsnummer 801705MT
 • Grundstr.
  7.091 m²

Synlig erhvervsgrund i attraktivt erhvervskvarter

Introduktion:

Synlig erhvervsgrund på ca. 7.000 m² beliggende i et attraktivt erhvervskvarter i Lystrup i det nordlige Aarhus tæt på Djurslandmotorvejen/ E45 sælges. Ifølge lokalplanen for området er grunden udlagt til industri-, entreprenør-, oplags- og værkstedsvirksomhed, og der tillades en bebyggelsesprocent på op til 60 %.

Beliggenhed:

Grunden er beliggende i et udbygget erhvervsområde i Lystrup i det nordlige Aarhus på en synlig hjørnegrund på hjørnet af Lægårdsvej og Marøgelhøj. Der er indkørsel til grunden fra Marøgelhøj, hvorfra der blot er ca. 1 km. til den store rundkørsel ved indkørslen til Lystrup, som bl.a. giver adgang til Djurslandmotorvejen og videre til Motorvej E45. Fra området er der endvidere kun 5 min. kørsel til Grenåvej i Risskov, der sikrer hurtig og nem adgang til alle dele af Aarhus, herunder såvel midtbyen som havnen. Endelig er der gode bus- og togforbindelser til området fra bl.a. Aarhus.

Beskrivelse:

Anvendelsen for grundens areal er reguleret i lokalplan nr. 415 for Aarhus Kommune. Det fremgår heraf, at området er udlagt til industri-, entreprenør-, oplags- og værkstedsvirksomhed.

Ud over den til de enkelte virksomheder hørende administration m.v. må der ikke placeres bebyggelse til kontorer og lignende formål, der er forureningsfølsomme. Der må ligeledes ikke opføres eller indrettes boliger i området.

Grunde i området må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 2.000 m².

Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal, og højest 50 % af den enkelte grund må bebygges. Dog må bebyggelsesprocenten ikke overstige 60.

Bygninger må ikke opføres i mere end 2 etager, og intet punkt af en bygning må være højere end 10 meter over terræn. En større højde kan tillades på dele af virksomheden, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. Dette gælder f.eks. skorstene, antenner, kraner, ventilationsanlæg 0.L.

Ubebyggede dele af grundene skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. Oplagring uden for bygninger eller uden for dertil indrettede tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted.

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
158.185
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal 1. januar
335.684
Antal

Aldersfordeling

0-18 år
66.516
Antal
19-39 år
128.449
Antal
40-67 år
101.846
Antal
+68 år
38.873
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
347.041
Befolkning i år 2025
362.664
Befolkning i år 2030
376.959

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
240.945
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
200.028
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
5,750

Grundskyldpromille

Grundskyldpromille
24,580

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 40.460
Erhvervsfaglige uddannelser 49.382
Korte videregående uddannelser 11.529
Mellemlange videregående uddannelser 37.737
Lange videregående uddannelser 32.571
Bacheloruddannelser 12.729
Forskeruddannelser 3.002

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 1.588
Fast ejendom 3.788
Fremstillingsvirksomhed 913
Transport og godshåndtering 671
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2.874
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 58
Engroshandel og detailhandel 4.239
Information og kommunikation 3.004
Juridisk bistand, bogføring og revision 5.677
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 1.674
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 5.350
Læs mere om kommunen Luk
Mads

Mads Thomsen

Nybolig Erhverv Aarhus P/S
Erhvervsrådgiver
Cand.merc.aud
  vcard

Ring til Mads Thomsen

8620 8585

3049 4258

mat@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: