• Andet
  • Andet
  • Andet
Se billederne her
Se mere om ejendommen
  • Andet
  • Andet Andet
  • Andet

Herningvej 106A
Lysbro
8600 Silkeborg

Erhvervsgrund Investering
Kontantpris kr./pr. m2 8.000.000/1.462
Afkast i % / lejefaktor -/-
0
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 18.892/-
Sagsnummer 861634
  • Grundstr.
    5.470 m²

ERHVERVSGRUND TIL BUTIKSFORMÅL

Butikscentergrund velbeliggende med facade til Herningvej i Lysbro.

Lysbro er beliggende kun 3 km til Silkeborg Centrum, 3 km til motorvejstilkørsel samt skøn natur tæt på, og derfor et attraktivt område for mange. Området er i stor udvikling, et boligprojekt med 49 boliger på Teglværksgrunden (Lysbrovænget) er ved at være færdig, og et lignede projekt på nabogrunden vil have byggestart i 2016. Derudover har Henton Ejendomme meldt ud at boligprojektet på Kingo Karlsen grunden (nabogrunden), snarest vil blive præsenteret. Her kan bygges ca. 77 tæt-lave boliger.

Der er i dag ingen dagligvarebutikker i Lysbro og grundet den øgede tilflytning af forbrugere til området, vil denne grund være oplagt til dagligevareforretning.

Grunden er beliggende i Lokalplanområde 12-003:

Arealet udgør ca. halvdelen af lokalplanens delområde II, som er udlagt til Centerformål med en bebyggelsesgrad på 25 %. Det maksimale etageareal for hele delområde II udgør 2.350 m². Det samlede butiksareal på ikke overstige 2.000 m² excl. personalefaciliteter.

Nord for butikscentergrunden er udlagt et areal på 6.815 m² til offentlige formål, herunder institution o. lign.

Arealet er fuldt byggemodnet med alle forsyningslinier. Det har facade ud til Herningvej og afstanden til Silkeborg Centrum er ca. 3 km. Lysbro-området vil etapevist blive udbygget som bynært boligområde, og Herningvej vil også være forbindelsesvej fra midtbyen til de igangværende nye boligudstykninger i Funder-området.

Arealet er udstykket som matr.nr. 208 H Silkeborg Markjorder - fra den tidligere "Kingo Karlsen grund".

Arealet er plant, og der foreligger et udkast til jordhåndteringsplan med nye koter for det tilgrænsende boligområde.

En jordbundsundersøgelse har vist, at der formodentligt skal piloteres, hvorfor sælger er indstillet på at give et afslag i kontantprisen som kompensation for de forventede ekstraomkostninger i forhold til normal fundering.

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
40.407
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal 1. januar
91.237
Antal

Aldersfordeling

0-18 år
21.855
Antal
19-39 år
20.377
Antal
40-67 år
35.048
Antal
+68 år
13.957
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
92.677
Befolkning i år 2025
94.714
Befolkning i år 2030
96.650

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
246.891
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
200.638
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
0,000

Grundskyldpromille

Grundskyldpromille
28,260

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 4.245
Erhvervsfaglige uddannelser 21.198
Korte videregående uddannelser 3.442
Mellemlange videregående uddannelser 9.845
Lange videregående uddannelser 3.909
Bacheloruddannelser 676
Forskeruddannelser 190

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 718
Fast ejendom 1.027
Fremstillingsvirksomhed 405
Transport og godshåndtering 169
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 630
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 65
Engroshandel og detailhandel 1.500
Information og kommunikation 426
Juridisk bistand, bogføring og revision 934
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 413
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 1.149
Læs mere om kommunen Luk
Evald

Evald Lützen

Nybolig Erhverv Silkeborg
Indehaver
erhvervsmægler, MDE
valuar
  vcard

Ring til Evald Lützen

8680 4484

2328 3801

evl@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: