• Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
Se billederne her
Se mere om ejendommen
 • Andet
 • Andet Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet

Bertelsvej 4A
9900 Frederikshavn

Erhvervsgrund Investering
Kontantpris kr./pr. m2 900.000/620
Afkast i % / lejefaktor -/-
0
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 9.323/-
Sagsnummer E2743
 • Grundstr.
  1.451 m²

2 projektgrunde i Frederikshavn

Nybolig Erhverv Vendsyssel udbyder 2 grunde på henholdsvis 715 m² og 736 m² beliggende i det attraktive område Bangsbostrand i Frederikshavn.

Grundene er beliggende tæt på Bangsbostrand skole, strand, skov og kun ca 1.5 km fra byens strøg. Der er endvidere kort afstand til indkøbsmuligheder, Gærumvej og motorvej E45.

Varme: Der er ikke betalt tilslutningsafgift, og køber afholder tilslutningsafgifterne til varme.

El: Der er betalt tilslutningsafgift på Bertelsvej 4A, og køber afholder tilslutningsafgiften til Bertelsvej 4B.

Kloak: Iflg. Forsyningen Frederikshavn er der afholdt tilslutningsafgifter til kloak.

Vand: Der er ikke betalt tilslutningsafgift, og køber afholder tilslutningsafgifterne til vand.

Jf. Kommuneplan - FRE.B.12.01

I området syd for Gærumvej og vest for Europavej er den overordnede anvendelse boligområde.

Området skal anvendes til helårsbeboelse dvs. parcelhuse og tæt-lav bebyggelse med tilhørende kollektive anlæg såsom børneinstitutioner, varmecentral og lignende. Såfremt det ikke bryder områdets karakter af beboelse kan der desuden indrettes bygninger/lokaler til mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses uden genevirkninger for omgivelserne. Eventuel ny bebyggelse skal søges tilpasset den eksisterende bebyggelse.

Bygningsforhold i øvrigt

I området må kun opføres fritliggende beboelseshuse med indtil 2 lejligheder. Der må kun opføres 1 beboelseshus på hver grund. Efter en samlet plan kan der tillige godkendes række-, kæde- og gruppehuse og lignende til bolig for 1 familie.

Grundstørrelse

Nye grunde til parcelhuse skal have en grundstørrelse på min. 700 m².

Etageantal og bygningshøjde

Maks. 1 etage med udnyttet tagetage. Maks. 8,5 m.

Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten for fritliggende beboelseshuse, dvs. parcelhuse må ikke overstige 30.

Bebyggelsesprocenten for et areal til tæt-lav bebyggelse må ikke blive større end 30 for det pågældende areal under ét og ikke større end 50 for den enkelte ejendom. Såfremt en ejendom anvendes til butik værksted og lignende til områdets daglige forsyning eller anden godkendt erhvervstype, kan Byrådet tillade en bebyggelsesprocent på op til 45.

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
29.986
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal 1. januar
60.356
Antal

Aldersfordeling

0-18 år
11.564
Antal
19-39 år
11.940
Antal
40-67 år
24.311
Antal
+68 år
12.541
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
60.040
Befolkning i år 2025
59.476
Befolkning i år 2030
58.967

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
220.979
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
182.771
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
0,000

Grundskyldpromille

Grundskyldpromille
29,900

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 2.123
Erhvervsfaglige uddannelser 16.482
Korte videregående uddannelser 1.592
Mellemlange videregående uddannelser 4.649
Lange videregående uddannelser 1.036
Bacheloruddannelser 245
Forskeruddannelser 21

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 464
Fast ejendom 579
Fremstillingsvirksomhed 277
Transport og godshåndtering 506
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 299
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 22
Engroshandel og detailhandel 860
Information og kommunikation 130
Juridisk bistand, bogføring og revision 357
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 241
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 498
Læs mere om kommunen Luk
Tomme Kruse Fuglsang, indehaver og erhvervsmægler i Nybolig Erhverv Vendsyssel

Tommy Kruse Fuglsang

Nybolig Erhverv Vendsyssel
Indehaver
erhvervsmægler MDE, valuar
HD(FR)
  vcard

Ring til Tommy Kruse Fuglsang

9842 6400

9842 6400

tkf@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: