• Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
Se billederne her
Se mere om ejendommen
 • Andet
 • Andet Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
Solgt / Udlejet

Roskildevej 8
2620 Albertslund

Produktion/lager Leje
Årlig leje kr./pr. m2 -
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 -
Depositum -
Sagsnummer CC4176U3
 • Etageareal
  291 m²
 • Energimærke
  E

Kontor og lager til leje i dynamisk erhvervsområde

Ejendommen er en flerbrugerejendom der ligger i et dyna-misk erhvervsområde i Region Hovedstaden. Lejemålene er indrettet med en god blanding af enkeltmandskon-torer, mødelokaler, større kontorlokaler, fleksible lager-lokaler med porte og storrumskontorer. Kontorerne er lyse med solafskærmning, flotte toiletforhold, samt tilhøren- garderobe. Ejendommens totale areal er 13.682 m².

Lager: Der er p.t. 2 ledige lagerlokaler med mindre kontorlokaler til leje fra 1.313 til 1.815 m²

Kontor: Der er p.t. 2 ledige kontorlokaler til leje på 433 og 830 m²

Kælder: Der er p.t. 15 ledige kælderlokaler til leje fra 14 til 76 m²

Lejemålene er velegnede til den lille virk-somhed som gerne vil bo i gode lokaler med god synlighed til Roskildevej. Såfremt der ønskes en gennemgribende istandsættelse af lejemålet, reguleres dette i lejeniveauet.

Virksomhederne i området lægger vægt på den veludbyggede infrastruktur, som er at-traktiv for mange virksomheder, da den kan minimere deres transportomkostnin-ger. Derudover er placeringen et aktiv for mange ansatte, der bor i det store opland omkring industriområderne på Vestegnen.

Anvendelse: Produktion/Lager/Kontor

Planforhold: Byplan nr. 2 er gældende for ejen-ommen. Området forbeholdes bebyggelse for industri samt handel og lagervirksomheder.

Læs mere om ejendommen Luk

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
12.578
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal 1. januar
27.896
Antal

Aldersfordeling

Antal 0-18 år
6.591
Antal
Antal 19-39 år
7.620
Antal
Antal 40-67 år
9.606
Antal
+68 år
4.079
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
28.034
Befolkning i år 2025
28.281
Befolkning i år 2030
28.591

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
210.410
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
189.346
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
10,000

Grundskyldpromille

Grundskyldpromille
33,940

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 1.797
Erhvervsfaglige uddannelser 4.930
Korte videregående uddannelser 809
Mellemlange videregående uddannelser 2.603
Lange videregående uddannelser 1.109
Bacheloruddannelser 327
Forskeruddannelser 73

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 263
Fast ejendom 118
Fremstillingsvirksomhed 86
Transport og godshåndtering 253
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 165
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 11
Engroshandel og detailhandel 574
Information og kommunikation 293
Juridisk bistand, bogføring og revision 289
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 258
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 304
Læs mere om kommunen Luk
Nick

Nick Ragnar Lautrup

Nybolig Erhverv København A/S
Erhvervsmægler, MDE
  vcard

Ring til Nick Ragnar Lautrup

3364 6500

6071 6555

nrl@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: